Ağaçlandırma Projeleri

Ağaçlandırma Projeleri

Ağaçlandırma ya da daha önce ormanlık olan alanların yeniden ağaçlandırılması, canlandırılması ya da daha önce ormanlık olmayan geniş düzlüklerde, arazilerde sıfırdan ağaçlandırma çalışmaları şeklinde gerçekleştirilir.

Ağaçlandırma faaliyeti esasen ekosistemde önemli işlevleri olan, havadaki oksijen-karbon dioksit gibi gazların dönüşümünde birinci dereceden etkin doğal bitki örtüsü ve ormanların yok oluşlarıyla veya alanlarının gittikçe azalmasıyla ön plana çıkan bir yaklaşımdır. Mevcut doğal, bitki ve hayvan türlerinin çeşitliliğiyle özgün bir habitat sunan doğal ormanların korunmasının yanı sıra ağaçlandırma çalışmaları küresel iklim değişiklikleri gibi küresel bazı felaketlerin etkilerinin azaltılması ve kâğıt, mobilya gibi sanayi ürünlerinin kullanımında doğal ormanlık alanları yerine kullanılması açısından uygulanan önleme çalışmaları arasında yer almaktadır.

Mikro Havza Projeleri

Kırsal kalkınma; kırsal alanda, sürdürülebilir doğal kaynak kullanımını esas alarak, bir taraftan kırsal kesimin gelir düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi yoluyla gelişmişlik farklarının azaltılmasını amaçlayan, diğer taraftan çevresel ve kültürel değerlerin korunmasını ve geliştirilmesini gözeten, faaliyetler bütünü olarak kabul edilmektedir (DPT, 2006). Arazi ve iklim koşullarından kaynaklanan olumsuzlukların yaşam kalitesini etkilediği, doğal kaynaklara ve özellikle de ormanlara olan bağımlılığın fazla olduğu orman köylerinde, sürdürülebilir havza planlaması uygulamalarında sorunlar yaşanmaktadır. Mikro havza çalışmaları bu sorunların tespit edilerek çözüm yollarının bulunmasını amaçlamaktadır.

Rehabilitasyon Projeleri

Verimsiz orman alanlarını, verimli hale getirmek için yapılan her türlü ağaçlandırma, imar, ıslah, koruya tahvil gibi çalışmaların tümünü rehabilitasyon adı altında toplamak mümkündür. Biz rehabilitasyon çalışmaları yaparken öncelikle topraktaki biyo-çeşitliliğin artması için toprağa organik madde içeren katı ve sıvı ürünler (Hümik asit, aminoasit v.b.), enzimler, mikroorganizmalar ilave etmeliyiz. Çünkü topraktaki enzimler de tıpkı insanlardaki gibi tüm olayları düzenleyebilen yapılardır. Enzimler, organik maddeler ve mikroorganizmalar olmazsa bitkilere verdiğimiz besinlerin bitki tarafından alınması etkin bir şekilde gerçekleşmemektedir. Bunun yanı sıra, toprak ıslahında kullandığımız baklagil bitkilerinin de rehabilitasyon çalışmalarında kullanılması da önemli bir yöntemdir. Baklagil bitkileriyle hem havanın serbest azotunu toprağa bağlamamız, hem de yanarak kaybettiğimiz ağaçların fotosentez etkinliğinin yerine bu bitkilerin fotosentez etkinliği ile karbondioksiti toprağa bağlamamız mümkün olmaktadır.

Özel Ağaçlandırma Projeleri

Kamu Ağaçlandırma Projeleri

Mikro Havza Projeleri

Sel Kontrol Projeleri

Çığ Projeleri

Rehabilitasyon Projeleri