Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

a- Milliparklar Uzun Devreli Gelişme ve Yönetim Planları Tabiat Parkları ve Tabiat Anıtları Uzun Devreli Gelişme ve Yönetim Planları

b- Tabiat Parkları Gelişme ve Yönetim Planları

c- Tabiat Anıtları Yönetim Planları

d- Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları Yönetim Planları

e- Peyzaj Projeleri ve Vaziyet Planları Mimari Projeler

f- Yangın Eylem Planları ve Orman Yangınları İlk Müdahale Hizmetleri

g- Sulak Alan Yönetim Planları

h- Biyoçeşitlilik Envanter Çalışmaları

h- Sosyal Sorumluluk Projeleri