Korunan Alanlar Gelişme ve Yönetim Planları

Korunan Alanlar Gelişme ve Yönetim Planları

Doğal alanların çeşitli türleri bulunmaktadır. Sınıflandırılmaları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilmekle birlikte Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından yapılan ve halen birçok ülkede uygulanmakta olan sınıflandırma, doğal alanları altı ana başlık altında toplamaktadır. Bunlar; “Mutlak Doğal Rezerv ve Yaban Hayat Alanları”, “Milli Parklar”, “Doğal Anıtlar”, “Yönetilen Habitat/Türlerin Alanları”, “Korunan Peyzaj Alanları” ve “Sürdürülebilir Kullanım Ile Korunan Doğal Kaynak Alanları”dır (URL-1). Bu sınıflandırmaya ve tanımlara göre tabiat parkları, ne doğal rezerv alanlarıdır ne de milli parklardır. Tabiat parklarının uluslararası kabul edilmiş bir tanımı bulunmamaktadır. Ancak ülkelerin ulusal ve yerel mevzuatları ve kurumları tarafından bu alanlar tanımlanmakta ve koruma-kullanma politikaları geliştirilmektedir. Ülkemizde Tabiat Parkları, “Korunan Alanlar” başlığı altında tanımlanmaktadır. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne göre, korunan alanlar; “Ekosistem hizmetlerinin ve kültürel değerlerin, tabiatla birlikte uzun vadeli korunması ve devamlılığın sağlanması maksadıyla mevzuatla tanımlanan ve yönetilen coğrafi bir alandır.” şeklinde tanımlanmaktadır. Korunan alanlar ise “Milli Parklar”, “Tabiat Parkları”, “Tabiat Anıtları”, “Tabiati Koruma Alanlari” ve “Yaban Hayati Geliştirme Sahalari” şeklinde ayrılmaktadır.

Tabiat Parkları Gelişme Planları

Milli Parklar Uzun Devreli Gelişme Planları

Tabiatı Koruma Alanları Yönetim Planları

Yaban Hayatı Koruma Alanları Yönetim Planları

Tabiatı Anıtı Yönetim Planları