Kamulaştırma İşlemleri

Kamulaştırma, devletleştirme ya da istimlak, kamu yararı gözetilerek şahsa ait taşınmazların belli bir proje amacına göre; yol, okul, hastane ve bunun gibi kamunun ortak kullanımı ihtiyacına hizmet verme amacıyla ilgili kanun hükümlerinin uygulanması işlemidir.

Likarba Ormancılık olarak, ormancılık sektöründe faaliyet gösteren bir kuruluşuz. Kuruluşumuz, ormancılık faaliyetlerini sürdürürken, ormanların korunmasına ve sürdürülebilir kullanımına da özen göstermektedir. Bu amaç doğrultusunda, bazı durumlarda ormancılık faaliyetleri için kamu kurumları tarafından kamulaştırma işlemleri yapılması gerekmektedir.

Kamulaştırma işlemleri, devletin kamu yararı gereği belirli bir taşınmazı elde etmek için gerçekleştirdiği hukuki bir işlemdir. Ormancılık sektöründe de bazı durumlarda kamu yararı gereği kamulaştırma işlemleri yapılması gerekmektedir. Bu durumlar genellikle ormanlık alanların genişletilmesi veya korunması amacıyla ortaya çıkmaktadır.

Kamulaştırma işlemi, taşınmazın rayiç bedeli üzerinden yapılır. Kamulaştırma bedeli, tapu sicil müdürlüğünden alınan taşınmazın rayiç bedeline göre belirlenir.

Kamulaştırma bedelinin belirlenmesinde, taşınmazın bulunduğu bölgenin gelişmişlik seviyesi, imar durumu, ulaşım olanakları, tarımsal ve ormancılık faaliyetlerine uygunluğu gibi faktörler dikkate alınır.

Likarba Ormancılık olarak, kamulaştırma işlemlerinde yasal prosedürleri tam olarak yerine getirmekteyiz. Kamulaştırma işlemi yapılacak taşınmazın, tespiti ve rayiç bedelinin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Kamulaştırma bedelinin belirlenmesi ve ödenmesi işlemlerini de yine yasal prosedürlere uygun bir şekilde gerçekleştiriyoruz.

Kamulaştırma işlemi, tüm yasal prosedürler tamamlandıktan sonra gerçekleştirilir. Kamulaştırılan taşınmazın sahibi, önceden belirlenmiş olan kamulaştırma bedelini alarak taşınmazın devrini gerçekleştirir.

Likarba Ormancılık olarak, ormancılık sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar için kamulaştırma işlemlerinin yasal prosedürlere uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu işlemler, hem ormanların korunması hem de ormancılık faaliyetlerinin sürdürülebilir şekilde yapılması açısından önemlidir.