Ekosistem Tabanlı Orman Amenajman Planları

Ekosistem Tabanlı Orman Amenajman Planları

Orman amenajman planları yakın bir zamana kadar sadece odun hammaddesi üretimi odaklı düzenlenirken, günümüzde orman kaynaklarının biyolojik çeşitlilik, karbon depolama, rekreasyon, odun dışı orman ürünleri üretimi gibi işlevlerinin öneminin artmasıyla birlikte ekosistem tabanlı olarak hazırlanmaya başlamıştır. Firmamız tarafından Türkiye’nin her yerinde kamuya ve özel ormanlara ait Amenajman planları yapılmaktadır.

Özel Orman Amenajman Planları

Kamu Amenajman Planları

Milli Parklar Amenajman Planları